REWELACYJNI ÓSMOKLASIŚCI!

Dodano: 1 września 2020

REWELACYJNI ÓSMOKLASIŚCI!

     Wyniki uzyskiwane przez naszych uczniów w konkursach i egzaminach zewnętrznych niezmiennie nie są i nie mogą być jedynym probierzem wartości szkoły, jednak nasi tegoroczni absolwenci osiągnęli rezultaty naprawdę godne odnotowania. Pomimo finiszu w warunkach niełatwej edukacji zdalnej i stresu związanego z odraczanymi terminami najważniejszych w szkole podstawowej sprawdzianów, uczniowie Siedemdziesiątki uzyskali wyniki znacznie przewyższające średnie ósmoklasistów w kraju i województwie mazowieckim.
      Z egzaminu z języka polskiego obie klasy otrzymały 80,5% punktów – przy średniej dla kraju wynoszącej 58% i dla województwa mazowieckiego 62,1%. Z matematyki 77% przy wyniku krajowym na poziomie 46% i województwa 50,6%. Z języka angielskiego 87%, przy wartościach odpowiednio 54% i 59,3%. Wszystkie wyniki szkoły plasują się w najwyższych staninach.
      Znakomite wyniki egzaminu są pokłosiem pracowitości Uczniów oraz dowodem na profesjonalizm przygotowujących do sprawdzianu Pedagogów: pani Edyty Kopiel i pana Krystiana Matuszewskiego (nauczycieli języka ojczystego), pani Jolanty Jamioł (specjalisty od królowej nauk) oraz pani Anety Pietras (wykładowcy języka Szekspira).

     Wszystkim naszym Absolwentom serdecznie gratulujemy, dziękujemy za bardzo owocną współpracę i życzymy dalszych sukcesów w nowych szkołach.

Wstępna analiza wyników Egzaminu Ósmoklasisty

Kategorie: Wydarzenia

Góra