Polecane strony

Adresy ważnych i przydatnych stron internetowych

Elektorniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
https://epuap.gov.pl

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera
http://niegrzecznedzieci.prv.pl

CENTRUM CBT – Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej
http://www.cbt.pl

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
http://www.cwro.edu.pl

Strona informacyjna o ADHD
http://www.adhd.info.pl

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z ADHD
http://www.adhd-poznan.pl/

Ciekawa strona stworzona przez ciekawych ludzi
http://www.adhd.org.pl

Joanna Szczepkowska – niezwykła osoba z ADHD
http://www.szczepkowska.pl

Centrum Terapii SOTIS (specjalizują się w Autyzmie i Zespole Aspergera)
www.sotis.pl

Fundacja Pomocy Edukacyjno ? Terapeutycznej dla Niepełnosprawnych ?SCOLAR? oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ?SCOLAR?
www.scolar.pl

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno ? Pedagogiczna ?TOP? d/s dysfunkcji rozwojowych dzieci i młodzieży
www.poradnia-top.pl

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL
www.krasnal.org.pl

Fundacja SYNAPSIS
www.synapsis.waw.pl

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży
www.optaporadnia.pl

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera
http://www.aim.dmkproject.net/spdzun/index.php

Księgarnia Edukacyjna – m.in. książki, pomoce edukacyjne
http://www.edukacyjna.pl

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
http://www.psychiatria.org.pl

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
http://www.ptp.org.pl

Polskie Towarzystwo Dysleksji
http://dysleksja.univ.gda.pl

Strona dzieci
http://www.dzieci.org.pl

Komitet Ochrony Praw Dziecka
http://www.kopd.pl

Rzecznik Praw Dziecka
http://www.brpd.gov.pl

Ministerstwo Edukacji
http://www.men.waw.pl

Ministerstwo Zdrowia
http://www.mz.gov.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna
http://www.cke.edu.pl

Góra