SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ

W roku szkolnym 2018/2019 szkoła nie przystąpiła do kolejnej edycji programu.

 

ARCHIWUM

Dnia 15.06.2016r. w Szkole Podstawowej Nr 321 z Oddziałami Integracyjnymi odbyło się podsumowanie III edycji programu „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”. Po raz kolejny zostaliśmy ocenieni pozytywnie i otrzymaliśmy certyfikat z wyróżnieniem.

20161220_114033

 

Dnia 09.06.2014r w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 32 im. Małego Powstańca odbyło się podsumowanie II edycji programu „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”. Nasza szkoła po raz kolejny spełniła kryteria programu. Koordynator Sylwia Sienkiewicz odebrała dla szkoły Certyfikat z wyróżnieniem – obowiązujący do końca trwania kolejnej edycji programu (lata szkolne 2014/2015 oraz 2015/2016).

Gratulacje i podziękowania za ogromne zaangażowanie, przygotowanie i przeprowadzenie konkursu dla uczniów z dysleksją rozwojową otrzymały panie: Edyta Kopiel (nauczyciel języka polskiego), Sylwia Sienkiewicz (pedagog specjalny – logopeda), Aleksandra Sienniak (pedagog specjalny – logopeda), Agnieszka Wolniewicz (pedagog specjalny).

Gratulacje odebrała również pani dyrektor Małgorzata Mazur, a na jej ręce zostały przekazane szczególne podziękowania dla Rady Rodziców przy SP70, która wsparła finansowo konkurs.

certyfikat1

Góra