Rada rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 70 przy współpracy z Dyrekcją, Gronem Pedagogicznym oraz Samorządem Uczniowskim i Pracownikami Szkoły podejmuje inicjatywy służące realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Dzięki dobrowolnym wpłatom od Rodziców i Przyjaciół Szkoły (składki, darowizny) wspieramy finansowo między innymi: konkursy i zawody sportowe, zakup materiałów dydaktycznych, książek, dyplomów, a także organizację uroczystości szkolnych i dofinansowanie wyjazdów na wycieczki i Zielone Szkoły.

Numer konta Rady Rodziców:

41 1020 1068 0000 1102 0000 1032

PKO BP S.A. Oddział 6 w Warszawie

W tytule wpłaty prosimy wpisać: imię i nazwisko Ucznia oraz klasę

Wszelkie pomysły, inicjatywy, informacje i sugestie prosimy przekazywać poprzez:

 • kontakt z Przedstawicielem Rady Rodziców
 • kontakt z Przewodniczącym Rady Rodziców –  mail: [email protected]

Zapraszamy do kontaktu

Członkowie Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:

klasa Imię i nazwisko
0a Dominika Żelazo
1a Katarzyna Siedlarek
1b Maciej Ostapkowicz
2a Michał Tworzyński
2b Adam Kijewski
2c Kamila Kardyńska
3a Łukasz Łepecki
3b Krzysztof Tyszka
3c Agata Zielak
4b Katarzyna Kurusiewicz
4c Martyna Pachocka
5a Małgorzata Lampe-Mazur
5b Anna Kuropatwa-Starburzyńska
5c Jerzy Książek
5d Michał Stangret
5e Łukasz Biemer
6a Urszula Setlak
6b Karolina Sawicka
6c Leszek Kąsek
6d Agata Zielak
6e Aneta Kazimierczak
7a Katarzyna Żulicka
7b Katarzyna Sudczak
7c Iwona Jurczuk
8b Anna Kusińska
8c Urszula Setlak

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący: Leszek Kąsek

Zastępca: Łukasz Łepecki

Sekretarz: Agata Zielak

Skarbnik: Michał Masalski

Zapraszamy do kontaktu

 


Regulamin Rady Rodziców

regulamin-rady-rodzicow-sp70

 ——————————————–

Program szkolny wych profilaktyczny podpisany na 2018 19

Uchwały Rady Rodziców 2018/2019:

Uchwała nr 1 z 17.09.2019 ws wyborów prezydium RR

 Uchwała nr 2 z 7.10.2019 ws wydatków z budżetu RR

Uchwały Rady Rodziców 2018/2019:

UCHWAŁA 1 WS POWOLANIA RR

UCHWAŁA 2 WS RADY SZKOŁY

UCHWAŁA 3 WS ADAPTACJI AKUSTYCZNEJ

Uchwała RR nr 4 2018 2019 ws Porg Wych Prof

Uchwala 5 RR ws budzetu na 18 19

Uchwala 6 RR ws inicjatyw na 18 19

UCHWALA NR 7 WS MONITORINGU

Uchwala 8 9 i 10 ws korekt budzetu wydatkow RR

Uchwały Rady Rodziców 2017/2018:

Uchwała-nr-1-20172018 Rady Rodziców

Uchwała-nr-2-20172018 Rady Rodziców

Uchwała-nr-3-20172018 Rady Rodziców

Uchwała-nr-4-20172018 Rady Rodziców

Uchwała-nr-5-20172018 Rady Rodziców

Uchwała-nr-6-20172018 Rady Rodziców ws zielonych szkół

Uchwała-nr-7-20172018 Rady Rodziców WS ZASTEPCY RR

Uchwała-nr-8-20172018 Rady Rodziców WS INFORMATYKI

Uchwały-nr- 9 i 10 Rady Rodziców ws Rady Szkoły

UCHWALA NR 11 WS INICJATYW RR

uchwała 12 ws wykonania budżetu 2017 2018

UCHWAŁA 13 2017 18 WS REKOMENDACJI AVIVY

Uchwały Rady Rodziców 2016/17:

Uchwała-nr-1-2016/2017 Rady – Rodziców

Uchwała-nr-2-2016/2017 Rady – Rodziców

Uchwała-nr-3-2016/2017 Rady – Rodziców

Uchwała-nr-4-2016/2017 Rady – Rodziców

Uchwała-nr-5-2016/2017 Rady – Rodziców

Uchwała-nr-6-2016/2017 Rady – Rodziców

Uchwała-nr-7-2016/2017 Rady – Rodziców

Uchwała-nr-8-2016/2017 Rady – Rodziców

Uchwała-nr-9-2016/2017 Rady – Rodziców

Uchwała-nr-10-2016/2017 Rady – Rodziców

Uchwała-nr-11-2016/2017 Rady – Rodziców

Uchwały Rady Rodziców 2015/16:

Uchwała-nr-1-2015-2016-sklad-Rady-Rodzicow

Uchwały Rady Rodziców 2013/14:

 • Uchwała nr 1 2013 2014 sklad Rady Rodzicow
 • Uchwała nr 2 – wydatki
 • Uchwała nr 3 2013 2014 plan wych dydakt, profilaktyczny
 • Uchwała nr 4 2013 2014 automat
 • Uchwała nr 5 2013 2014 wydatki
 • Uchwała nr 6 2013 2014 Mleko Owoce w szkole
 • Uchwała nr 7 2013 2014 wydatki
 • Uchwała nr 8 2013 2014 wydatki
 • Uchwała nr 9 2013 2014 wydatki
 • Uchwała nr 10 2013 2014 wydatki
 • Uchwała nr 12 2013 2014 wydatki
 • Uchwała nr 13 2013 2014 wydatki
 • Uchwała nr 14 2013 2014 zmiany w Statucie Szkoły telefony komórkowe i sprzęt elektroniczny
 • Uchwała nr 15 2013 2014 wydatki

Uchwały Rady Rodziców 2012/2013:

 • Uchwała nr 1 ? skład Rady Rodziców
 • Uchwała nr 3 ? zmiana statutu szkoły
 • Uchwała nr 4 ? wydatki
 • Uchwała nr 5 ? wyższa ocena
 • Uchwała nr 6 ? wydatki
 • Uchwała nr 7 ? wydatki
 • Uchwała nr 8 ? wydatki
 • Uchwała nr 9 ? wydatki
 • Uchwała nr 10 ? wydatki
 • Uchwała nr 11 ? wydatki

Archiwum dokumentów:

 • Nasze finanse
 • Incjatywy Rady Rodziców
 • Konkurs ?Kraje Europy?
 • Uchwała nr 1 z dnia 2.10.2009
 • Uchwała nr 2 z dnia 2.10.2009
 • Uchwała nr 3 z dnia 16.10.2009
 • Uchwała nr 4 z dnia 16.10.2009
 • Protokół z zebrania 16.10.2009
 • Protokół z zebrania 02.11.2009
 • Obiady
 • Książki matematyczne w bibliotece
 • Pisma do burmistrza

Góra