Rada Samorządu Uczniowskiego

Klasa 4A

 • Felicja Przybylska
 • Bruno Michnikowski

Klasa 4B

 • Dawid Markiewicz
 • Kacper Kuciński

Klasa 4C

 • Anna Skalska
 • Stanisław Biernat

Klasa 4D

 • Bruno Stangret
 • Jacek Zimoch

Klasa 4E

 • Mykhailo Basilia
 • Zofia Stecko

Klasa 5A

 • Uczennica kl. 5a
 • Uczennica kl. 5a

Klasa 5B

 • Wojciech Hermanowski
 • Miłosz Ślusarski

Klasa 5C

 • Aleksandra Świąć
 • Alicja Kopania

Klasa 5D

 • Zuzanna Grabowska
 • Tymoteusz Adamczewski

Klasa 5E

 • Marek Jaźwiński
 • Julia Kazimierczak

Klasa 6A

 • Barbara Chojnacka
 • Bartosz Żulicki

Klasa 6B

 • Zuzanna Sudczak (protokolantka)
 • Zofia Dzwonkowska

Klasa 6C

 • Uczennica kl. 6c
 • Felicja Krzywania

Klasa 7B

 • Michał Duda
 • Ignacy Kusiński

Klasa 7C

 • Hanna Myrda
 • Wojciech Kowalski

Klasa 8A

 • Miłosz Rulski
 • Adam Gaszczyński
 • Julia Hermanowska (wiceprzewodnicząca)

Klasa 8C

 • Olimpia Kajka (skarbnik)
 • Maria Stangret (przewodnicząca)

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Anna Matuszewska
Aneta Pietras
Zofia Szolc

Góra