O nas

Szkoła Podstawowa nr 70 to placówka z niepowtarzalnym klimatem, łącząca nowoczesne formy i metody pracy z wiernością tradycji i uniwersalnym wartościom. Naszą misją jest integracja, która ma być szansą dla wszystkich, zarówno dla uczniów potrzebujących pomocy, jak i tych uczących się tę pomoc nieść. Naszym atutem są komfortowe warunki nauczania w relatywnie nielicznych klasach, wynikająca z tego możliwość indywidualnej pracy z uczniem ? także uzdolnionym oraz bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa.

Uważamy, że szkoła powinna uczyć szacunku, a nie tylko respektu, dawać poczucie bezpieczeństwa zamiast stwarzać aurę szkoły przetrwania, kształtować postawę empatii, a nie ciągłego współzawodnictwa, częściej uczyć rozumieć niż zapamiętywać.

Staramy się budować pozytywne relacje między Uczniami, ich Rodzicami i nami. Wyróżniają nas: pasja, kreatywność i zaangażowanie. Pragniemy rozbudzić ciekawość świata w naszych Uczniach, przygotowujemy ich do świadomego uczestnictwa w kulturze wysokiej, uwrażliwiamy na potrzeby innych i środowiska, w którym żyją (wycieczki, Zielone Szkoły, edukacja teatralna i filmowa, realizacja programów prozdrowotnych i proekologicznych). Jesteśmy specjalistami w swoich dziedzinach.

Wielu naszych absolwentów to uczniowie renomowanych gimnazjów i liceów, którzy niejednokrotnie zapewniają nas o przydatności wiedzy i umiejętności zdobytych w SP 70.

W Szkole prężnie działa Rada Rodziców współorganizująca imprezy szkolne o charakterze charytatywnym. Dzięki ofiarności i szeroko zakrojonej pomocy Rady, co roku znaczący odsetek naszych Uczniów korzysta z dofinansowania do wyjazdów szkolnych.

Jesteśmy przekonani, że Siedemdziesiątka jest bardzo dobrym wyborem dla Państwa i Państwa Dzieci. Zapraszamy.

 

INTEGRACJA

TUTORING

WARS I SAWA

SZKOŁA PRZYJAZNA UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ

VARSAVIANISTYCZNA SZKOŁA

 

 

Góra