Zasady bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 70 w związku ze stanem epidemicznym

Dodano: 27 sierpnia 2020

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 70 W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMICZNYM.

Do szkoły przychodzą wyłącznie uczniowie zdrowi.

Rodziców prosimy w miarę możliwości o pozostawanie na zewnątrz budynku.  

 1. Zajęcia dla klas 4-8 rozpoczynają się o godzinie 8.
 2. Uczniowie klas 7-8 wchodzą wejściem B.
 3. Uczniowie klas 5-6 wchodzą wejściem A (dół).
 4. Uczniowie klas 4 wchodzą wejściem A (góra).
 5. Uczniowie klas 0-3 rozpoczynają zajęcia o godzinie 8.15.
 6. Uczniowie klas 2-3 wchodzą wejściem A (dół).
 7. Uczniowie klas 0-1 wchodzą wejściem A (góra).
 8. Po wejście do szkoły uczniowie udają się do swoich klas.
 9. W miarę możliwości klasy 4-8 pozostają w swoich salach (przydzielonych na czas pandemii) na wszystkich zajęciach.
 10. Klasy 0-3 mają przerwy według indywidualnego harmonogramu ustalonego przez wychowawcę aby uniknąć gromadzenia się większej grupy na jednej przestrzeni.
 • W przestrzeniach wspólnych zarówno uczniowie jak i pracownicy szkoły mają obowiązek zakrywania ust i nosa. W klasach nie obowiązuje.
 • Przy wejściach do budynku szkoły obowiązuje dezynfekowanie rąk.
 • Uczniowie nie przynoszą zbędnych przedmiotów np. zabawek.
 • Uczniowie nie wymieniają się przedmiotami między sobą.
 • Sale szkolne są wietrzone minimum co godzinę oraz przynajmniej raz dziennie dezynfekowane.
 • Zaleca się dużą ilość zajęć na świeżym powietrzu.
 • Rodzic, który musi wejść do budynku szkoły pozostaje w strefie do tego wyznaczonej.
 • Zasady będą weryfikowane w zależności od zaistniałej sytuacji epidemicznej.

Link do strony BE z wytycznymi dla szkół.

Procedury organizacji pracy szkoły w okresie pandemii

Kategorie: Wydarzenia

Góra