Plan spotkań

Semestr I

11.09.2017 – Zebranie wychowawców klas z rodzicami
09.10.2017 – Zebranie wychowawców klas z rodzicami
06.11.2017 – Dzień otwarty dla rodziców uczniów naszej szkoły
11.12.2017 – Zebranie informacyjne m.in. o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec pierwszego semestru
11.01.2018 – Dzień otwarty dla rodziców uczniów naszej szkoły
 

Semestr II

05.03.2018 – Zebranie wychowawców klas z rodzicami
09.04.2018 – Dzień otwarty dla rodziców uczniów naszej szkoły

14.05.2018 – Zebranie informacyjne m.in. o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego
11.06.2018 – Dzień otwarty dla rodziców uczniów naszej szkoły

Góra