NASZE SUKCESY 1-3

ROK SZKOLNY 2017/2018

VI KONKURS ORTOGRAFICZNY
SZKÓŁ PRZYJAZNYCH UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ
(etap międzyszkolny)

Wyróżnienie w kategorii klas 3: Andrzej Osipowicz kl. 3c

 

VI KONKURS ORTOGRAFICZNY
SZKÓŁ PRZYJAZNYCH UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ
(etap szkolny)

W kategorii klas 3:

I miejsce – Andrzej Osipowicz kl. 3c
II miejsce – Zofia Stecko kl. 3e
III miejsce – Oliwier Skiba kl. 3c

 

MOKOTOWSKI KONKURS HISTORYCZNY IX EDYCJA

ETAP SZKOLNY
Etap szkolny odbędzie się w dniu 7. 02. 2018 (środa).

Przeprowadzi go Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły. Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu pisemnego testu dostarczonego przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej. Test składać się będzie z zadań otwartych i zamkniętych sprawdzających wiedzę i umiejętności ucznia. Czas pisania testu – 60 minut. 

 Do udziału w etapie międzyszkolnym mogą zostać zakwalifikowani uczniowie, którzy na etapie szkolnym uzyskali co najmniej 75% punktów.
 Osoba odpowiedzialna za konkurs na terenie danej placówki przesyła drogą elektroniczną nazwiska osób, które zakwalifikowały się do II etapu do pani O. Cholewki do 01.03.2018(czwartek) – termin nieprzekraczalny.

ETAP MIĘDZYSZKOLNY
Etap międzyszkolny przeprowadzany jest w Szkole Podstawowej Nr 70 w Warszawie 11.04.2018r.(środa).

Wiedza i umiejętności uczniów zostaną sprawdzone testem, w strukturze podobnym do testu z etapu szkolnego (czas pisania testu: 60 minut). Wszystkie prace będą sprawdzane przez Komisję Konkursową powołaną przez dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 70.
 Tytuł laureata konkursu otrzymują uczniowie, którzy na etapie międzyszkolnym uzyskali co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia.

 

 

 

KONKURS SZOPEK 

W grudniu odbył się w naszej szkole,  zorganizowany przez s. Miriam i s. Katarzynę, Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę 2017r. 

                     

Przystąpiło 33 uczniów ( wraz z rodzicami) w trzech kategoriach wiekowych.

Oto wyniki:

KLASY O – I

I MIEJSCE  – KAROL JAKOWICKI KL. 1C

II MIEJSCE –  LUNA KOPANIA KL. „O”

III MIEJSCE –  BIANKA ŻOCHOWSKA KL. 1C

WYRÓŻNIENIE – TOMASZ JAKOWICKI 1C

WYRÓŻNIENIE –  ANTONII WOJTYSIAK „O”

KLASY II – III

I MIEJSCE  – KRZYSZTOF BIEMER KL. 3E

II MIEJSCE –  WERONIKA LESIAK KL. 2C

III MIEJSCE – WIKTORIA NIDEREK KL. 2B

WYRÓŻNIENIE – HANNA BĄBAŁA KL. 2B

WYRÓŻNIENIE –  STANISŁAW ZDANIKOWSKI KL. 2B

WYRÓŻNIENIE – MATEUSZ WYSOK KL. 3E

                                 

KLASY IV – VII

I MIEJSCE – OSKAR SKIEŁCZYŃSKI KL. 6A

II MIEJSCE – MARIA SZCZEPAŃSKA KL. 4B

III MIEJSCE – POLA BASAJ KL. 4D

WYRÓŻNIENIE – NATALIA JAKOWICKA KL. 4C

WYRÓŻNIENIE – MAJA CZARNECKA KL. 4D

ZWYCIĘZCOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

V KONKURS ORTOGRAFICZNY
SZKÓŁ PRZYJAZNYCH UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ
(etap szkolny)

W kategorii klas 3:

I miejsce – Tymon Rupiewicz kl. 3a integracyjna
II miejsce – Uczennica kl. 3a integracyjnej
III miejsce – Michał Krzymkowski kl. 3b integracyjna

 

Mokotowski Konkurs Ortograficzny „ORTOGRAFEK 2017”

Do finału konkursu zakwalifikowali się:

Zosia Kozioł kl. 3d – 40 pkt
Wojciech Hermanowski kl. 3b integracyjna – 37,5 pkt
Pola Basaj kl. 3d – 35 pkt
Uczeń kl. 3c – 34 pkt
Zuzanna Gierej kl. 3d – 33 pkt
Lena Makara kl. 3d – 33 pkt
Przemysław Błachut kl. 3a integracyjna – 33 pkt

 

ARCHIWUM

ROK SZKOLNY 2015/2016

Góra