KOMUNIKAT DYREKTORA SP 70 nr 4

Dodano: 12 kwietnia 2019

W związku z kontynuacją strajku i brakiem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w uzgodnieniu z organem prowadzącym podjęłam decyzję o zawieszeniu zajęć w dniach 15 – 17  kwietnia 2019 r.

 Egzamin ósmoklasisty odbędzie  się zgodnie z harmonogramem.

W przypadku odstąpienia pracowników od strajku, niezwłocznie zostaną Państwo  o tym powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej i dziennika elektronicznego.

Małgorzata Mazur

Kategorie: Wydarzenia

Góra